Hình ảnh sản phẩm

DỰ ÁN GIÓ BIỂN

- Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Diện tích: 100.000m2
- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ
- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, đến ngày 22/7/2052
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất