Hình ảnh sản phẩm

QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐỨC HUỆ - LONG AN

Tên dự án: Dự án Quy hoạch Khu Dân cư Thị Trấn Đông Thành – Mỹ Thạnh Bắc (nhà ở và các công trình xã hội, văn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc trong Cụm Công Nghiệp)

Nhà đầu tư: Công ty TNHH Vũ Thuận L.A

Quy mô sử dụng đất: 52,4 ha

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ cá nhân, hộ gia đình

Vị trí dự án: Thị Trấn Đông Thành, Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An (cách biên giới Tho Mo – Campuchia 12km)

Tọa độ: 10°56'31.5"N 106°13'19.3"E