DỰ ÁN NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO - BẠC LIÊU

- Vị trí: Tỉnh Bạc Liêu

- Diện tích: 300ha

- Mục tiêu: Công ty Nông Lâm Công Nghệ Cao Sun Medical Group triển khai dự án nuôi trồng và sơ chế tôm thẻ chân trắng và tôm sú tại Tỉnh Bạc Liêu với quy mô trên 300ha cùng mục tiêu chính góp phần tận dụng đất đai, bảo vệ môi trường đồng thời giúp nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương.

Tìm hiểu thêm