KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ SUN- MEDICIAL GROUP

Tổng diện tích khoảng 144.116 m2.

- Vị trí dự án: Thuộc địa phận xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Mục tiêu đầu tư của dự án: Xây dựng Khu Thương mại – Dịch vụ tận dụng những lợi thế của không gian dịch vụ du lịch biển và các vùng cảnh quan tự nhiên. Đất dự án nằm trải dài bên bờ biển phù hợp xây dựng một dư án Thương mại – Dịch vụ, có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Tìm hiểu thêm